Rekisteriseloste ja käyttöehdot

CLP Finance Oy:n rekisteriseloste Huhtikuu 2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: CLP Finance Oy

Y-tunnus: 3114264-2

Sähköposti: tietosuoja@clpfinance.com

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan CLP Finance Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

On hyvä huomata tämän Tietosuojaselosteen soveltuvan ainoastaan CLP Finance Oy:lla rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jonatan Lehtinen, jonatan.lehtinen@clpfinance.com

3. Rekisterin nimi

CLP Finance Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja kerätään myös yhteistyökumppaneilta jos se on mahdollista ja säädösten mukaista.

Käytämme analytiikkatiedon keräämiseksi eri teknologioita, mukaan lukien evästeitä ja web beacon -teknologiaa. Lisätietoa kohdassa 10 Evästeet.

Verkkosivuilla hyödynnetään Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja. Verkkosivuston käyttötietoja kokoamalla on mahdollista kehittää verkkosivustoa ja CLP Finance Oy:n tarjoamia palveluita. Lisätietoja Google Analyticsista löytyy ko. verkkosivustolta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • markkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot ja/tai muut olennaiset annetut lisätiedot
 • yritys-, yhteisö- ja sidosryhmäasiakkaiden osalta työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue sekä työnantajayritystä koskevat tiedot
 • URL-reitti sivustolla, käytetty aika sekä selaimen tunnisteet sekä IP-osoite
 • vierailun ajankohta, käytettävä selain ja sen versiotiedot
 • käytettävän laitteen tiedot
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot
 • henkilön sopimuskanta ja sopimuskestot
 • henkilön maksuhistoria ja asiakashistoria sekä luottotiedot
 • muutosloki tärkeiden tietojen osalta

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

CLP Finance Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikka- tai laskutuspalveluiden osalta, jolloin CLP Finance Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan CLP Finance Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

Muista kuin edellä mainituista syistä tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain käyttäjän antamalla luvalla. Käyttäjällä on missä tahansa vaiheessa oikeus peruuttaa tällainen lupa.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja@clpfinance.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

CLP Finance Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. CLP Finance Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että CLP Finance Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@clpfinance.com

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

CLP Finance Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

Lisätietoa evästeiden käytöstä: 

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esimerkiksi eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

CLP Finance Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. CLP Finance Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Käyttöehdot

CLP Finance Oy:n internet-sivut tarjoavat ajan tasalla olevaa tietoa kaikille CLP:stä kiinnostuneille. Samalla sivut toimivat arkistona, josta voi löytyä mm. yhtiön taloustietoja ja tiedotteita eri vuosilta.

Näillä sivuilla esitellään CLP Finance Oy:n toimialoja, strategiaa ja tavoitteita. Sivut on tarkoitettu CLP:n kaikille ulkoisille sidosryhmille ja henkilöstölle. Ne palvelevat mm. työnhakijoita, sijoittajia, mediaa ja vastuullisuusasioista kiinnostuneita.

Käyttöehdot CLP Finance Oy / Leazed

Tervetuloa CLP Financen / Leazedin verkkosivustolle. Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Pyydämme sinua ystävällisesti lukemaan käyttöehdot huolellisesti.

Ehdot sisältävät tietoa siitä, miten voit käyttää verkkosivuston sisältöä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä evästeitä verkkosivustolla käytetään. Alla viitattaessa ”CLP”, “Leazed” tai ”meihin” viitataan CLP Finance Oy:hyn (tämän verkkosivuston tarjoaja) ja/tai muihin CLP-konsernin tytäryhtiöihin, tai tuotenimikkeisiin. CLP Financen ja Leazedin verkkosivustoa ylläpidetään ja nämä käyttöehdot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Tietoa tekijänoikeudesta ja tavaramerkeistä

Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan sisältöön, kuten tekstiin, grafiikkaan, logoihin, kuviin, videoihin, äänitiedostoihin ja ohjelmiin kuuluvat CLP:lle tai kolmansille osapuolille ja ovat suojattuja Suomen sekä kansainvälisen immateriaalioikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Verkkosivuston sisältö tarjotaan palveluna ja sitä saa käyttää ainoastaan alla annettujen ehtojen mukaisesti. Lataamalla aineistoa verkkosivustolta hyväksyt ehdot.

Verkkosivuston sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeus- ja/tai muuta Suomen tai kansainvälistä lakia ja voi johtaa oikeustoimiin.

CLP:n / Leazedin tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä voidaan käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai CLP:n / Leazedin kirjallisella suostumuksella. CLP:n / Leazedin tavaramerkkien käyttö CLP:n / Leazedin tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa tai muiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa edellyttää kirjallista ennakkosuostumusta.

Verkkosivuston sisällön käyttäminen

Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa mitenkään muokata, välittää, kopioida, julkaista, lisensioida, siirtää, myydä tai käyttää minkäänlaiseen muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman CLP:n / Leazedin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tutustuessasi verkkosivuston sisältöön CLP:n / Leazedin sallii sinulle mahdollisuuden tehdä tilapäisiä kopioita verkkosivuston sisällöstä, mikäli tarpeen. Saat myös tulostaa verkkosivustolta kohtuullisen määrän sisältöä henkilökohtaiseen käyttöösi ja linkittää verkkosivustollemme. Kaikenlainen muu verkkosivustolla olevan tiedon käyttö on kielletty.

Ottaessasi kopioita verkkosivustolla olevasta tiedosta, et saa muuttaa tietoa tai poistaa siinä olevia tekijänoikeuksia kuvaavia tietoja tai CLP:n / Leazedin nimeä.

Vastuuvapaus

CLP:n / Leazedin internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. CLP:n / Leazed ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. CLP:n / Leazed ei takaa internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. CLP:n / Leazed ei vastaa sivujen saatavuudesta. CLP:n / Leazed pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

CLP:n / Leazedin internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. CLP:llä / Leazedillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin CLP:n / Leazedin toimesta eikä CLP:n / Leazed vastaa niiden sivujen sisällöstä.

CLP / Leazed ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. CLP / Leazed ei ole vastuussa internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. CLP:n / Leazedin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen CLP:lle / Leazedille, käyttäjiltä

Lähettämällä aineistoa jollekin CLP:n / Leazedin palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto CLP:lle / Leazedille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

CLP / Leazed ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. CLP / Leazed voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Muut ehdot

CLP / Leazed saa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, päättää näyttää tai poistaa verkkosivustolla olevia julkaisuja ja sisältöä ja/tai sulkea verkkosivuston. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, uusi käyttöehtojen versio julkaistaan verkkosivustolla. Tarkista aina ehtojen ajan tasalla oleva versio.